Política de Privacidade

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular AVIOUGA S.L. (En adelante A ENTIDADE), con dirección RÚA DO GAFO Nº11 BRIÓN CORUÑA, A 15280 España;

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recopilados serán únicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilite no apartado “comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo ás seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do sitio WEB.
  • Xestionar o servicio de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios e inquedanzas que poidan ter relativas á información incluida no sitio web, así como calquera outra consulta que poda ter.
  • Xestionar o cumplimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteá con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como origatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que aporte Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de ter informado e obtido o consentemento destes para ser aportados coa finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentemento que vostede nos otorga ao clicar o botón “Aceptó a política de protección de datos”

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

Contrataremos a nosa infraestructura virtual segundo o modelo de “computación na nube” a través de CONFLUENCE e ao amparo do acorodo EU-US Privacy Shield.

4.- DEREITOS

Por último, informámoselle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais
  • Dereito a solicitar a rectificación ou supresión (dereito ao olvido)
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos seus datos

Para exercer os seus dereitos non ten más que realizar a solicitude por escrito a acompañala dunda copia do DNI.

AVIOUGA dispón de formularios adecuados ao respecto. Non ten máis que solicutalos ou ben presentear o seu propio escrito a AVIOUGA S.L.: contacto@aviougasl.com

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

AVIOUGA S.L. ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridades dos seus datos de carácter persoal e evitar a alteración, a pérdida e o tratamento e/o acceso non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural ao que están expostas.